Trường Tiểu học Trần Phước

  • Điện thoại: (+84) 0235.3770222
  • Email: nuhothi@gmail.com
  • Địa chỉ: Thôn Phước Lâm, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam