KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

Đón học sinh lớp 121314336_689203294609166_3463879859761961247_nVăn nghệ chào mừng khai giảng

21317589_689203814609114_211045927123672509_n