HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm để tổng kết công tác Công đoàn sau một năm hoạt động và đề ra phương hướng hoạt động cho năm học đến, Công đoàn trường Tiểu học Trần Phước đã tiến hành hội nghị. Trong buổi hội nghị Công đoàn đã thông qua hai tham luận : Tham luận về công tác dân chủ trong trường học và tham luận  về  công tác ba giúp trong nhà trường. Cũng trong hội nghị Công đoàn này BCHCĐ nhà trường đã thay mặt cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Giấy chứng nhận, Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn  và tiền thưởng cho 08 đoàn viên tích cực và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp Công đoàn của ngành đó là:

1. Đ/c Lê Thị Một

2. Đ/ Nguyễn Phát

3. Đ/c Trương Thị Thảo Linh

4. Đ/c Võ Thị Ngọc Lan

5. Đ/c Hứa Châu Hảo

6. Đ/c Phan Thị Thu Thanh

7. Đ/c Ngô Thị Kim Liên

8. Đ/c Nguyễn Thị Tặng

Sau đây là hình ảnh về buổi hội nghị

new_picture_12