HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ ngày 31/7/2017 của LĐLĐ huyện  Đại Lộc về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị công đoàn cơ sở các đơn vị trường học năm học 2017-2018. Công đoàn cơ sở Trường TH Trần Phước tổ chức Hội nghị công đoàn năm học 2017-2018 nhằm để tổng kết hoạt động công đoàn trong năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ công đoàn năm học 2017 – 2018 và  Bầu Đại biểu đi dự Đại hội công đoàn huyện Đại Lộc lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023. Sau thời gian tích cực làm việc Hội nghị đã thành công tốt đẹp

Văn nghệ chào mừng Hội nghị

21013433_1908758436115561_1082568993_n

Phát biểu khai mạc của Đ/C CTCĐ

20986258_1908872279437510_1695305984_n

Phát biểu chỉ đạo của đ/c Bí thư Chi bộ

20986346_1908872209437517_886921889_n