Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Thể thức trình bày văn bản 27-04-2016 Thể thức trình bày văn bản Tải về
2 Thi đua khen thưởng 27-04-2016 Thi đua khen thưởng Tải về
3 Công tác thanh kiểm tra 27-04-2016 Công tác thanh kiểm tra Tải về
4 Công tác phổ cập 27-04-2016 Công tác phổ cập Tải về
5 Văn bản xã hội hóa giáo dục 27-04-2016 Văn bản xã hội hóa giáo dục Tải về
6 Thi tuyển biên chế 27-04-2016 Thi tuyển biên chế Tải về
7 Chế độ của cán bộ công chức 27-04-2016 Chế độ của cán bộ công chức Tải về
8 Văn bản thu chi tài chính 27-04-2016 Văn Bản thu chi tài chính Tải về
9 Tuyển sinh 2009-2010 27-04-2016 Tuyển sinh 2009-2010 Tải về
10 Trường chuẩn 27-04-2016 Trường chuẩn Tải về
11 Triển khai VB-BGD-Cuộc vận động 27-04-2016 Triển khai VB-BGD-Cuộc vận động Tải về
12 Thư viện thiết bị 27-04-2016 Thư viện thiết bị Tải về
13 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 01-08-2015 Nhiệm vụ năm học 2015-2016 Tải về
14 NGHỊ ĐỊNH 04/NĐ-CP VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ 09-01-2015 Tải về
15 Nghị định 108/ 2014/NĐ-CP VỀ TINH GIẢM BIÊN CHẾ 20-11-2014 Tải về
16 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 01-08-2014 Nhiệm vụ năm học 2014-2015 Tải về
17 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
18 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 01-08-2013 Nhiệm vụ năm học 2013-2014 Tải về
19 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
20 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012-2013 01-08-2012 Nhiệm vụ năm học 2012-2013 Tải về
21 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011-2012 01-08-2011 Nhiệm vụ năm học 2011-2012 Tải về
22 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011 01-08-2010 Nhiệm vụ năm học 2010-2011 Tải về
23 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2009-2010 01-08-2009 Nhiệm vụ năm học 2009-2010 Tải về
24 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2008-2009 01-08-2008 Nhiệm vụ năm học 2008-2009 Tải về