Tin tức & Thông báo

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

Đón học sinh lớp 1Văn nghệ chào mừng khai giảng [...]

Sinh hoạt kỷ niệm Ngày 20-10

Sinh hoạt kỷ niệm Ngày 20-10

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong đó, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu. Chủ tịch Hồ Chí Minh  có câu:  ‘‘Non sông gấm vóc [...]

Trang 1 / 3123