Hoạt động công đoàn

HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM HỌC 2017-2018

HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ Hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ ngày 31/7/2017 của LĐLĐ huyện  Đại Lộc về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị công đoàn cơ sở các đơn vị trường học năm học 2017-2018. Công đoàn cơ sở Trường TH Trần [...]

Bàn giao nhà Mái ấm công đoàn

Bàn giao nhà Mái ấm công đoàn

Để tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn có nhà ở an toàn trước mùa mưa bão đến, được sự quan tâm của BCH Công đoàn Giáo dục Đại Lộc, sự quan tâm của Liên đoàn Lao động [...]

Sinh hoạt kỷ niệm Ngày 20-10

Sinh hoạt kỷ niệm Ngày 20-10

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong đó, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu. Chủ tịch Hồ Chí Minh  có câu:  ‘‘Non sông gấm vóc [...]

HỘI THI NÉT ĐẸP SƯ PHẠM

HỘI THI NÉT ĐẸP SƯ PHẠM

Căn cứ kế hoạch số 01/KH-CĐGD  V/v Tổ chức các hoạt động  kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ ( 8/3/1910 – 8/3/2016) và 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng của Công đoàn Giáo dục Đại [...]

SINH HOẠT 20-10

SINH HOẠT 20-10

Hoà cùng với khí thế thi đua sôi nổi của chị em phụ nữ trong cả nước – Ban nữ công trường Tiểu học Trần Phước tổ chức buổi tọa đàm và giao lưu thi đấu cầu lông cấp [...]

HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN

HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN

Nhằm để tổng kết công tác Công đoàn sau một năm hoạt động và đề ra phương hướng hoạt động cho năm học đến, Công đoàn trường Tiểu học Trần Phước đã tiến hành hội nghị. Trong buổi hội [...]

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2014-2019

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2014-2019

Căn cứ Hướng dẫn số 19/HD – CĐGD của CĐGD Đại Lộc ngày 21 tháng 5 năm 2014 về việc hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2014-2019. Công đoàn cơ sở Trường TH [...]

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn [...]