CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học 2015-2016 Trường Tiểu học Trần Phước đã tổ chức Đại hội Liên đội nhằm bầu ra một Ban chỉ huy Liên đội mới để hoạt động đem lại hiệu quả cao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ năm học 2015-2016 của nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội Liên đội.

 

Picture 241 Picture 271 Picture 279 Picture 263